OFERTA NR
56169
OFERTA DODANA: 2018-03-19
PRACODAWCA: Narodowe Centrum Nauki
MIEJSCE PRACY: 30-081 Kraków / małopolskie
Specjalista ds. administracyjnych obiektu

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

• ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów technicznych obiektu, w szczególności wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów towarzyszących

• ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów i serwisów urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę obiektu (m.in. klimatyzacja, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja grzewcza) w oparciu o warunki udzielonej gwarancji oraz zapisy Dokumentacji Techniczno-Ruchowych

• zgłaszanie ewentualnych awarii Gwarantowi i nadzór nad ich usunięciem

• ustalanie warunków i koordynacja współpracy z zewnętrznymi firmami w zakresie administracyjno-gospodarczym

• ustalanie warunków i koordynacja współpracy z Ochroną Obiektu

• odpowiedzialność za otoczenie obiektu, dróg i parkingów

• prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń (w tym Książki Obiektu Budowlanego wraz z dołączanymi protokołami przeglądów, badań i pomiarów)

• zarządzanie wewnętrznym system zleceń administracyjnych

• zarządzanie systemami Kontroli Dostępu i Monitoringu

• udział w postępowaniach ofertowych i przetargowych na wybór wykonawców usług w zakresie zarządzania nieruchomością

• planowanie i realizacja budżetu kosztów związanych z administrowaniem obiektem

• odpowiedzialność za odbiory zlecanych prac w zakresie administrowania, remontów i inwestycji oraz potwierdzanie wydatków finansowych z tym związanych

• rozliczanie finansowe poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz remontowych

• współpracuje z działami merytorycznymi zapewniając pomoc administracyjną i techniczną.

• odpowiedzialność i prowadzenie następującej dokumentacji:

o katalog posiadanej dokumentacji,

o dziennik kontroli sprzętu i obiektu,

o teczka zleceń usług remontowych,

o teczka zamówień materiałowych,

o teczka gwarancji i instrukcji sprzętu technicznego,

o dokumentacja zakupu i zużycia środków czystości i materiałów biurowych,

o prowadzenie innej dokumentacji nie objętej wykazem, a wynikającą z potrzeb w trakcie pracy.

• utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum;

• wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

 


Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

• wykształcenia wyższego; preferowane zarządzanie nieruchomością lub techniczne

• min. 3 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku

• znajomości Prawa Budowlanego i aktów mu towarzyszących oraz przepisów UDT

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 25.02.2018 r.

 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia

UP/08/DSO/2018

 

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. Nr 101, poz. 922 ze zm.).” Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

 

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie możliwość zmiany stanowiska (Starszy/Główny specjalista) w zależności od doświadczenia kandydata.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.03.2018


Polska
https://www.infopraca.pl/praca/specjalista-ds-administracyjnych-obiektu/30-081-krakow/14283502
Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin