OFERTA NR
56362
OFERTA DODANA: 2018-03-13
PRACODAWCA: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
MIEJSCE PRACY: Gdańsk / pomorskie
Specjalista ds. Elektroenergetyki

OPIS STANOWISKA:

Nadzór nad utrzymaniem stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej szpitala, oraz gospodarką energii • Nadzór nad wykonywaniem aktualnych pomiarów elektrycznych obiektów i urządzeń

 • Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów elektroenergetycznych w szpitalu

 • Nadzór nad terminami oraz realizacją przeglądów serwisowych newralgicznych urządzeń elektroenergetycznych w szpitalu

 • Nadzór nad gospodarką paliwową do zasilania awaryjnego agregatami prądotwórczymi

 • Analizowanie aktualnego zapotrzebowania szpitala na energię elektryczną, cieplną i gazową oraz wnioskowanie do dostawców o zmianę mocy zamówionych na poszczególne media

 • Opiniowanie tworzonych projektów elektrycznych pod kątem możliwości ich realizacji w poszczególnych obiektach szpitala

 • Zlecanie badań osprzętu elektroizolacyjnego znajdującego się w stacjach transformatorowych oraz pilnowanie terminów ich ważności

 • Uzgadnianie terminów koniecznych wyłączeń poszczególnych urządzeń lub systemów w przypadku remontów, modernizacji lub prac konserwacyjnych

 • Zbieranie ofert oraz zlecanie wyspecjalizowanym serwisom zewnętrznym niezbędnych przeglądów urządzeń elektrycznych, agregatów prądotwórczych, UPS, Systemów Oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego, Baterii Kondensatorów Mocy Biernej, Systemów p.poż. i innych

 • Przyjmowanie zgłoszeń z oddziałów o usterkach i awariach oraz ich zgłaszanie konserwatorom w warsztacie


WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne , energetyczne lub pokrewne

 • Staż pracy min. 2 lata

 • Znajomość zagadnień związanych z energią elektryczną , urządzeniami i aparatami elektrycznymi

 • Świadectwo kwalifikacyjne G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną , uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku Eksploatacji ( E ) oraz na stanowisku Dozoru ( D ) dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu co najmniej 15 kV

 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych

 • Znajomość norm i obowiązujących przepisów dotyczących instalacji elektrycznych

 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietów Office

 • Dobra organizacja pracy


Mile widziane : • Znajomość Prawa Budowlanego

 • Znajomość Prawa Energetycznego

 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • Umiejętność pracy w programie Auto CAD


OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę

 • Stabilne warunki zatrudnienia,

 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych

 • Zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego


FORMA KONTAKTU:
http://www.praca.pl/specjalista-ds-elektroenergetyki_1925730.html

http://www.praca.pl/specjalista-ds-elektroenergetyki_1925730.html
Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin