OFERTA NR
58469
OFERTA DODANA: 2018-07-16
PRACODAWCA: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
MIEJSCE PRACY: Łódź / łódzkie
Młodszy / Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP

OPIS STANOWISKA:
Wymiar etatu: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

 

Główne zadania na stanowisku: • Prowadzenie analiz (technicznych, ekonomicznych, terenowo – prawnych) zasadności realizacji rozbudowy i modernizacji inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym. Analiza i weryfikacja jedno- i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki.

 • Udział w pracach Komisji Przetargowych, uruchamianie wniosków niezbędnych
  do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy. Praca przy tworzeniu projektów umów.

 • Zlecanie opracowań projektowych, a następnie robót budowlanych / budów infrastruktury obiektowej na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym.

 • Nadzór i administrowanie umowami nad zleconymi opracowaniami projektowymi czy robotami budowlanymi. Podejmowanie stosownych działań i interwencji w przypadku występowania zagrożeń inwestycyjnych.

 • Uczestnictwo w odbiorach przedmiotów umów. Merytoryczne potwierdzanie protokołów odbioru i faktur za zrealizowane usługi/prace budowlane / budowy.

 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, interpelacji i innej korespondencji wpływającej do Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, włącznie
  ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.WYMAGANIA:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


 • Wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: elektryczny lub elektroenergetyczny lub kierunki pokrewne).

 • Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego i Prawa Budowlanego.

 • Doświadczenie w zakresie:


  • opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych (preferowane: na obiektach) -  minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie) lub

  • nadzorowania / prowadzenia inwestycji (preferowane są inwestycje obiektowe) - minimum 1 rok ( wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie).


 • Prawo jazdy kat. B.

 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu MS Office.


OFERUJEMY:
Oferujemy:


 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 • Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).

 • System premiowy.

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

 • Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).

 • Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.


Wymagane dokumenty: • Życiorys i list motywacyjny,

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.


Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ....................................................................... .


Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


................................................


(data i podpis kandydata do pracy)


FORMA KONTAKTU:
https://www.praca.pl/mlodszy-starszy-specjalista-ds-realizacji-projektu-w-jrp_2014212.html

https://www.praca.pl/mlodszy-starszy-specjalista-ds-realizacji-projektu-w-jrp_2014212.html
Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin