OFERTA NR
60782
OFERTA DODANA: 2019-01-10
PRACODAWCA: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
MIEJSCE PRACY: Katowice / śląskie
Starszy Specjalista (specjalność konstrukcyjno-budowlana) w Wydziale Eksploatacji Sieci

OPIS STANOWISKA:


Podstawowy zakres obowiązków:


 • Prowadzenie eksploatacji stacji i linii w zakresie budynków, budowli oraz infrastruktury technicznej.

 • Nadzorowanie wykonawstwa prac na stacjach i liniach NN przez wykonawców zewnętrznych.

 • Okresowa ocena oraz bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów sieci przesyłowej.

 • Uczestnictwo w procesach likwidacji skutków awarii oraz usuwania usterek.

 • Właściwe dokumentowanie wykonanych zabiegów eksploatacyjnych w funkcjonujących w Spółce systemach informatycznych.

 • Wykonywanie kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów.

 • Przygotowywanie założeń i dokumentacji (PF-U) na potrzeby realizacji prac eksploatacyjnych i  remontowych.

 • Dbanie o aktualność dokumentacji w zakresie eksploatowanych urządzeń.


WYMAGANIA:
Od kandydatów oczekujemy:


 • Wykształcenia wyższego o kierunku studiów w zakresie budownictwa i posiadania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • Co najmniej 2 - letniego stażu pracy przy realizacji zadań budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 • Znajomości i umiejętności stosowania aktów normatywnych i przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.

 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 • Prawa jazdy kat. „B”.

 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1 – Intermediate umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej w języku angielskim.

 • Predyspozycji do pracy na stanowisku decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością.

 • Umiejętności: sprawnego i zwięzłego komunikowania się, pracy w zespole, analitycznego myślenia i  samodzielnego rozwiązywania problemów, wysokiej skuteczności działania, pracy w warunkach pod presją czasu.


OFERUJEMY: 


FORMA KONTAKTU:
https://www.praca.pl/starszy-specjalista-specjalnosc-konstrukcyjno-budowlana-w-wydziale-eksploatacji-sieci_2230796.html

https://www.praca.pl/starszy-specjalista-specjalnosc-konstrukcyjno-budowlana-w-wydziale-eksploatacji-sieci_2230796.html
Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin