OFERTA NR
64153
OFERTA DODANA: 2019-06-25
PRACODAWCA: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
MIEJSCE PRACY: Warszawa / mazowieckie
Starszy specjalista

OPIS STANOWISKA:

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- zagrożenie korupcją;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie wniosków Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), nadawców radiowych i operatorów stacji nadawczych w celu wydania opinii o możliwości doboru nowych częstotliwości lub zmianie parametrów technicznych istniejących stacji nadawczych oraz wykonywanie szczegółowych kompatybilnościowych analiz stacji radiodyfuzyjnych;
 • przygotowywanie zapytań (wniosków) koordynacyjnych do organów administracji krajów sąsiednich;
 • opiniowanie projektów ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT;
 • przygotowywanie projektów postanowień Prezesa UKE w sprawach dotyczących koncesji wydawanych przez Przewodniczącego KRRiT na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych;
 • uczestniczenie w międzynarodowych spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielami administracjami łączności państw ościennych;
 • współpraca z instytucjami międzynarodowymi (ITU, CEPT, UE) i przedstawicielami organów administracji łączności krajów sąsiednich w zakresie ustalenia kryteriów technicznych, zasad koordynacji i procedur dot. wprowadzenia naziemnej radiodyfuzji cyfrowej.

WYMAGANIA:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu elektroniki lub telekomunikacji lub radiokomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, w szczególności w zakresie gospodarowania częstotliwościami oraz opłat telekomunikacyjnych, wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o radiofonii i telewizji;
 • znajomość: zagadnień z dziedziny radiokomunikacji w szczególności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i planowania sieci; rynku telekomunikacyjnego, w szczególności telewizji cyfrowej;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • umiejętność: interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność obsługi MS Excel oraz MS Access;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  FORMA KONTAKTU:
  https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2525898.html

  https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2525898.html
  Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
  Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin