LitPol Link Sp. z o.o.
Branża: Energetyka
Adres: Wojciecha Górskiego 9 / 00-033 Warszawa / mazowieckie
Telefon: 0-22 323-34-61


LitPol Link – to spółka założona 19 maja 2008 roku, której zadaniem jest zrealizowanie prac przygotowawczych do budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. 

Misją LitPol Link jest przygotowanie projektu technicznego w celu wybudowania połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, uzgodnienie przebiegu nowej linii, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, rozwiązanie kwestii własnościowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie innych koniecznych prac przygotowawczych. 

LitPol Link przygotowuje materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV Alytus-Ełk z nowoczesną stacją elektroenergetyczną w mieście Alytus. 

Nowe połączenie elektroenergetyczne umożliwi Litwie oraz innym państwom bałtyckim włączenie się do systemu elektroenergetycznego Europy Zachodniej.

 


Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin