Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu
PRACA W ENERGETYCE.PL

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin
2. Standardowa publikacja ogłoszenia trwa 4 tygodnie
3. Wyróżnienie ogłoszenia w Super Ofertach trwa 4 tygodnie i jest możliwe tylko w miarę wolnych miejsc.
4. Za treść materiałów, w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych dostarczonych w celu zamieszczenia w ogłoszeniu/reklamie odpowiedzialność ponosi klient
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich.
6. Serwis PRACA W ENERGETYCE.PL może odmówić zamieszczenia ogłoszenia/reklamy, których profil jest niezgodny z profilem serwisu lub, jeśli ich treść narusza przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe. Serwis może także odmówić emisji ogłoszenia reklamy, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi serwisu PRACA W ENERGETYCE.PL lub narazić go na straty.
7. Publikacja ogłoszenia/reklamy rozpoczyna się w uzgodnionym terminie. Jeśli czas publikacji nie został ustalony ma ona miejsce najpóźniej w 48 godzin po otrzymaniu zlecenia od Klienta (w ciągu dni roboczych).
Serwis PRACA W ENERGETYCE.PL nie odpowiada za ewentualne opóźnienia z dostarczeniem niezbędnych materiałów
8. Opłatę wnosi się zgodnie z cennikiem, obowiązującym w czasie przyjmowania zamówienia. Do wszystkich cen  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

 
Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin