info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły posta

 • Transformacja energetyczna zmienia rynek pracy. W sektorze OZE pracuje już 11,5 mln osób

  Transformacja energetyczna zmienia rynek pracy. W sektorze OZE pracuje już 11,5 mln osób

  Autor: PRACA W ENERGETYCE
  Miejsce: Kraków, Cały Kraj

  Praca w energetyce dotychczas kojarzyła się ze specjalizacjami niezbędnymi w górnictwie lub energetyce gazowej i naftowej. Na skutek transformacji energetycznej rośnie zapotrzebowanie na kwalifikacje niezbędne w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Liczba miejsc pracy w sektorze OZE sięgnęła już poziomu 11,5 mln w skali światowej. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych będzie tylko rosło. 

  Zatrudnienie w sektorze OZE

  Rozwijający się sektor OZE wspomaga nie tylko dekarbonizację systemów energetycznych i osiąganie celów klimatycznych pod względem redukcji emisji CO2 do powietrza. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (ang. International Renewable Energy Agency, IRENA) nowe technologie energetyczne przynoszą przede wszystkim korzyści społeczno – ekonomiczne w postaci rozwoju rynku pracy i nowych etatów. Według danych na koniec 2019 r. globalny sektor OZE wygenerował 11,5 mln miejsc pracy, w tym 3,8 mln w energetyce słonecznej, 2,5 mln w sektorze biopaliw, 2 mln w energetyce wodnej oraz 1,2 mln w energetyce wiatrowej. 

  Azja jest liderem pod względem rozwoju OZE oraz zatrudnionych pracowników w tym sektorze (63 proc.). W samych Chinach zatrudnionych jest 38 proc. specjalistów z światowej branży OZE. 
  Obserwowana jest ścisła koncentracja pracowników globalnego sektora energetyki słonecznej - w 2019 r. 87 proc. zatrudnienia w fotowoltaice przypadało tylko na dziesięć krajów.

  Inaczej rozkłada się także zatrudnienie w sektorze OZE z podziałem na płeć w porównaniu do branży paliw kopalnych, która jest zdominowany przez mężczyzn. W światowej energetyce konwencjonalnej pracuje 21 proc. kobiet, podczas gdy w sektorze OZE – 32 proc. 

  Co wpływa na popularność pracy w OZE?

  Popyt na „zielone” miejsca pracy zaczął rosnąć na przełomie XX i XXI w. Jest to spowodowane rodzącą się rewolucją przemysłową (przemysł 4.0) oraz transformacją energetyczną, związaną z postępującymi zmianami klimatycznymi. Zmiany w energetyce i przemyśle wymusiły zapotrzebowanie na specjalistów z pogranicza środowiska i inżynierii. 

  Kolejnym ciekawy trendem jest to, że rozwój energetyki rozproszonej zaangażował potencjał lokalnych społeczności. Ma to związek z charakterem nowoczesnych technologii energetycznych, które cechuje dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej. Na współczynnik zaangażowania społeczności w ujęciu lokalnym mają wpływ kompleksowe strategie rządowe oparte o instrumenty edukacyjne i szkoleniowe oraz polityki przemysłowe. 

  Brakuje specjalistów, niezbędne szkolenie zawodowe

  Eksperci IRENA wskazują, że działania na rzecz nowych miejsc pracy w transformacji energetycznej powinny koncentrować się na szkoleniu zawodowym, tworzeniu programów nauczania, szkoleniu nauczycieli, wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, promowaniu innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych. Praca w energetyce wymaga unikatowych umiejętności i wiedzy inżynieryjnej. Już dziś zidentyfikowano kilka zawodów, które będą pożądane w najbliższych latach. Ros Davidson, ekspert w dziedzinie klimatu i energii, wskazuje kilka zawodów, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości wolnej od paliw kopalnych. Pracodawcy będą poszukiwali pracowników na stanowisku: technik wiatrowy, instalator paneli fotowoltaicznych, specjalista ds. elektromobilności, projektant i inżynier w obszarze tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do recyklingu, inspektor i specjalista ds. zapobiegania pożarów lasów, lokalny rolnik oraz ekspert w zakresie adaptacji zieleni w budownictwie. 

  Eksperci wskazują, że decydenci polityczni muszą również traktować priorytetowo przekwalifikowanie pracowników sektora paliw kopalnych, których miejsca pracy będą z czasem zagrożone. Wiele z nich posiada znaczące umiejętności i wiedzę, aby wnieść istotny wkład w budowanie nowoczesnego przemysłu i sektora „czystej energii”. 

  Potencjał w odbudowie gospodarek po pandemii 

  Przyśpieszeniu rozwoju „zielonych” miejsc pracy mają pomóc krajowe plany odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19. Inwestycje w zrównoważony rozwój oraz w obszarze transformacji energetycznej mają wspomóc osoby, które straciły pracę na skutek pandemii. IRENA przygotowała propozycję programu działań naprawczych po COVID-19, który pomoże w stworzeniu 5,5 mln miejsc pracy w skali światowej w ciągu najbliższych trzech lat. Według analiz Global Renewables Outlook do 2050 r. może powstać nawet 42 mln miejsc pracy w sektorze OZE. 

  Źródło: IRENA

  powrót
  PREMIUM
  Artykuł NR: 11
  Dodane: 17.07.2021