info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły posta

 • Spadki wynagrodzeń w energetyce. Skutki pandemii odczuł najbardziej sektor ropy i gazu

  Spadki wynagrodzeń w energetyce. Skutki pandemii odczuł najbardziej sektor ropy i gazu

  Autor: PRACA W ENERGETYCE
  Miejsce: Kraków, Cały Kraj

  Branża energetyczna jest jedną z nielicznych, która względnie bezboleśnie przeszła pandemię COVID-19. Eksperci wskazują jedynie na częściowe opóźnienie projektów oraz zmniejszenie liczby pracowników. Kryzys gospodarczy objawił się także w niższych wynagrodzeniach. Około 30 proc. pracowników światowego sektora ropy naftowej i gazu ziemnego dotknęła obniżka płac w 2020 r.  - wynika z raportu Global Energy Talent Index (GETI).

  Global Energy Talent Index (GETI) to wskaźnik opracowany przez Airswift i Energy Jobline. Te dwie firmy co roku prezentują największy raport o światowych trendach w zatrudnieniu w sektorze energetycznym. Piąta edycja raportu okazała się wyjątkowa ze względu na zaistniałą pandemię koronawirusa, która także wpłynęła na sektor energetyczny. 

  Sektor ropy i gazu 

  Po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia analiz GETI, światowi specjaliści sektora ropy i gazu (29 proc.) częściej wskazywali na spadek wynagrodzeń, a nie ich wzrost. Dla 25 proc. specjalistów obniżka pensji okazała się znaczna, 24 proc. twierdzi, że pensje i stawki dzienne spadły o ponad 5 proc. Dla porównania w 2019 r. tylko 11 proc. badanych osób zgłosiło takie obniżki. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że wynagrodzenia w sektorze naftowo-gazowym były powiązane także z poziomem ceny ropy naftowej, ekstremalnymi szokami popytowymi oraz niepewnością gospodarczą na świecie. Pracownicy tego globalnego sektora podchodzą pesymistycznie do 2021 r. 19 proc. spodziewa się dalszych spadków wynagrodzeń, w tym 13 proc. przewiduje, że redukcja będzie większa niż 5 proc. Z drugiej strony, 47 proc. menedżerów ds. rekrutacji działających w tej branży spodziewa się wzrostu wynagrodzeń w 2021 r. 

  Pracownicy sektora ropy i gazu w 2020 r. pozostawali w gotowości do przeprowadzki w celach zarobkowych. Prawie dziewięć na dziesięć profesjonalistów rozważyłoby przeniesienie do innego regionu. Dla 42 proc. rozwój kariery byłby głównym powodem. Bliski Wschód nie znajduje się już na szczycie listy preferowanych miejsc pracy. Europa zepchnęła ten region na drugie miejsce, a Azję na trzecie. 

  36 proc. respondentów uważa, że dostępność kapitału będzie należała do najważniejszych wyzwań stojących przed branżą oil&gas w ciągu najbliższych lat. 33 proc. respondentów widzi globalną transformację energetyczną jako kolejne z ważnych wyzwań dla sektora, natomiast 44 proc. traktuje to jako okazję. 79 proc. specjalistów wzięłoby pod uwagę przejście do innego sektora  – branża OZE jest najpopularniejszym wyborem. 

  Pracownicy światowej branży oil&gas rozważyliby także przejście do sektora petrochemicznego, ale jest znacznie mniej popularny niż rok temu. Sama sytuacja w petrochemii wydaje się jednak znacznie lepsza, niż w oil&gas. Więcej respondentów z światowego sektora petrochemicznego zgłosiło wzrost wynagrodzenia, aniżeli spadek w 2020 r. Wzrost płac był znacznie mniej dynamiczny. 37 proc. pracowników podało, że w ubiegłym roku otrzymało podwyżkę. 

  Sektor energii elektrycznej 

  Osoby zatrudnione w światowym sektorze energii elektrycznej w znacznie mniejszej ilości wskazało na wzrost wynagrodzeń – odnotowano spadek z 48  do 28 proc. w 2020 r.  63 proc. specjalistów spodziewa się wzrostu płac w 2021 r. 47 proc. osób jest otwartych na przeprowadzkę przez wzgląd na rozwój kariery. Są przekonani, że na globalny rozwój branży wpłynie digitalizacja oraz automatyzacja. 

  84 proc. respondentów rozważyłoby przejście do innego sektora w ciągu najbliższych trzech lat. Podczas gdy energetyka odnawialna pozostaje zdecydowanym faworytem przy 56 proc. poziomie zainteresowania, to popularność sektora ropy i gazu spadła z 41 proc. do 32 proc. w 2020 r. 

  OZE

  Sektor odnawialnych źródeł energii nadal odnotowuje wzrosty, względnie wyższe wynagrodzenia oraz optymistyczne perspektywy na przyszłość. COVID-19 ograniczył branżę w pewnym stopniu, ale ochrona środowiska i społeczne zapotrzebowanie na transformację energetyczną napędza popyt na technologie OZE.

  Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to 35 proc. osób zatrudnionych w światowym sektorze OZE odnotowało wzrost zarobków, podczas gdy 17 proc. wskazało na ich spadek. 67 proc. specjalistów oczekuje wzrostu wypłat w 2021 r.

  85 proc. pracowników globalnego sektora OZE rozważyłoby przeprowadzkę do innego regionu w celach zarobkowych. 57 proc. specjalistów martwi się jednak brakami w umiejętnościach – wynika to z bardzo dynamicznego rozwoju technologii w tym sektorze. 

  Źródło: GETI Report

  powrót
  PREMIUM
  Artykuł NR: 14
  Dodane: 17.07.2021