info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły oferty pracy

 • Oferta pracy NR: 20609

  specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista do spraw informowania opinii publicznej w Wydziale Portali Internetowych w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

  00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Prowadzi informacyjne serwisy internetowe Ministerstwa na temat Funduszy Europejskich, KPO, programów pomocowych oraz bieżącej działalności Ministerstwa;
  • Bierze udział w projektowaniu stron internetowych, tworzy i modyfikuje architekturę informacji, uzgadnia pod względem merytorycznym treści i je publikuje w serwisach internetowych;
  • Uczestniczy w projektowaniu architektury i interfesju serwisów internetowych Funduszy Europejskich i programów pomocowych;
  • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w tym m.in. dokonuje rozeznania rynku, szacowania wartości zamówienia, opracowuje projekt umowy, opiniuje dokumentację, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych.


  Warunki pracy


  • Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie;

  • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
  - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

  • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

  • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 73 97, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 73 08;

  • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

  • Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
  w obszarze związanym z prowadzeniem portali internetowych i publikowaniem treści (nie uwzględniając publikacji w social media).

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Znajomość zagadnień z zakresu projektowania architektury informacji serwisów internetowych;
  • Znajomość zagadnień z zakresu marketingu w Internecie;
  • Podstawowa wiedza o programach realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027;
  • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1;
  • Umiejętność redagowania i korekty tekstów w tym przeznaczonych do Internetu;
  • Umiejętność posługiwania się systemami zarządzania treścią na serwisach www;
  • Znajomość obsługi programów graficznych (np. Photoshop, Canva);
  • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne;
  • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski;
   • CV;
   • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-20
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.
   Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   ul. Wspólna 2/4
   00-926 Warszawa
   z dopiskiem na aplikacji: 46 DKP
   Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15


   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/warszawa/17880552
  powrót
  Dodane: 10.06.2024