info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 3012

  Inspektor ds. energetycznych

  Pracodawca: Klient portalu Praca.pl
  Miejsce pracy: , Dolnośląskie

  OPIS STANOWISKA:
  • Zbieranie i uaktualnianie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
  • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy (grafików) dla konserwatorów elektryków.
  • Sprawowanie kontroli nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów sprawności technicznej instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych, oraz nadzór nad usuwaniem awarii na instalacjach i urządzeniach, a w przypadku wystąpienia poważnej awarii wykraczającej poza możliwości sprzętowe działu, zgłaszanie tego faktu przełożonemu.
  • Organizowanie prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych.
  • Nadzór nad realizacją i rozliczanie umów z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie robót elektrycznych, montażu lub wymiany urządzeń elektrycznych.
  • Przygotowywanie materiałów do postepowań przetargowych (wniosków przetargowych, opisów przedmiotu zamówienia itp.). w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów instalacji elektrycznych, montażu lub wymiany urządzeń elektroenergetycznych, robót remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.
  • Koordynowanie napraw wszelkiego rodzaju sprzętu AGD.
  • Nadzór nad pracami firm zewnętrznych realizujących roboty elektryczne, montaż lub wymianę urządzeń elektrycznych.
  • Składanie do Działu Logistyki i Zamówień Publicznych zamówień materiałowych i czuwanie nad ich realizacją w celu zabezpieczania materiałowego zapewniającego utrzymanie eksploatacyjne oraz sprawne wykonywanie prac remontowo-adaptacyjnych.
  • Kontrolowanie ważności posiadanych aktualne zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie minimum średnie o kierunku elektrycznym.
  • Znajomość MS Office (Word, Excel).
  • Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.
  • Znajomość przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności.
  • Znajomość układów elektroenergetycznych oraz umiejętność czytania schematów elektrycznych.
  • Świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru – uprawnienia SEP Grupa 1, pkt. 2, 3, 4, 7, 10.

  Wymagania pożądane:

  • Wiedza i doświadczenia w zakresie technicznej obsługi budynków oraz znajomości prawa budowlanego.
  • Znajomość podstaw miernictwa elektronicznego (oscyloskopy, generatory, analizatory, układy pomiarowe itp.).

  OFERUJEMY:
  • Umowę o pracę.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
  • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień.


  https://www.praca.pl/inspektor-ds-energetycznych_3639864.html
  powrót
  Dodane: 15.09.2020