info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 3023

  Zastępca Głównego Energetyka

  Pracodawca: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego
  Miejsce pracy: Wrocław, Dolnośląskie

  Opis stanowiska pracy do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:


  • nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • nadzór nad bieżącą eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • nadzór nad bieżącą eksploatacja instalacji energetycznych i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne oraz z przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

  • planowanie oraz nadzorowanie przeglądów urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych oraz gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • prowadzenie wszelkich spraw związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i dźwigowymi podlegającymi urzędowi dozoru technicznego – współpraca z UDT

  • dokonywanie okresowych przeglądów infrastruktury energetycznej USK i opracowywanie programów poprawy – optymalizacji jej funkcjonowania

  • nadzorowanie rozliczania faktur, ich weryfikacja oraz tworzenie i aktualizacja kluczy podziału kosztów w zakresie prowadzonych spraw

  • planowanie oraz organizowanie wykonawstwa w zakresie koniecznych zmian i modernizacji zasilania urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych, sieci instalacji oświetleniowej, napędów elektrycznych, urządzeń grzewczych i kotłów z wykorzystaniem energii odnawialnej

  • określanie niezbędnych uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy

  • wydawanie poleceń pisemnych na pracę w warunkach niebezpiecznych

  Niezbędne wymagania:  • uprawnienia dozorowe elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV; zespołów prądotwórczych powyżej 50kW

  • uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

  • uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; uprawnienia dozorowe w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych

  • uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń innych urządzeń wymienionych w zarządzeniu Ministra Gospodarki i z dnia 28 kwietnia 2003 r.)


  Dodatkowe wymagania:  • komunikatywność

  • operatywność i zdolności mediacyjne

  • bardzo dobra organizacja pracy własnej

  • umiejętność współpracy w zespole

  • samodzielność, sumienność


  OFERUJEMY:

  Wymagane dokumenty:  • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; kopie świadectw kwalifikacyjnych z podaną datą ważności (D1; 3,4,7,10; D2;1,2,4,5,7,10,)

  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności


  FORMA KONTAKTU:
  https://www.praca.pl/zastepca-glownego-energetyka_3644454.html

  https://www.praca.pl/zastepca-glownego-energetyka_3644454.html
  powrót
  Dodane: 15.09.2020