info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 3024

  Inspektor ds. energetycznych

  Pracodawca: Klient portalu Praca.pl
  Miejsce pracy: , Lubuskie

  OPIS STANOWISKA:
  • Organizowanie pracy konserwatorów celem zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, zarówno z sieci energetycznej jak i ze źródeł zasilania awaryjnego we wszystkich obiektach szpitala.
  • Składanie do Działu Logistyki i Zamówień Publicznych zamówień materiałowych i czuwanie nad ich realizacją w celu zabezpieczania materiałowego zapewniającego utrzymanie eksploatacyjne oraz sprawne wykonywanie prac remontowo-adaptacyjnych.
  • Zabezpieczenie pracownikom działu bezpiecznych warunków pracy przy użyciu sprzętu ochronnego i zabezpieczającego z aktualnymi wynikami badań oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i p.poż przy użyciu tego sprzętu.
  • Przygotowywanie materiałów do postepowań przetargowych (wniosków przetargowych, opisów przedmiotu zamówienia itp.). w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów instalacji elektrycznych, montażu lub wymiany urządzeń elektroenergetycznych, robót remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.
  • Prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym dokumentacji eksploatacyjnej) z uwzględnieniem czynności wchodzących w zakres obsługi, konserwacji remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym wykonywanych przez podległych pracowników i firmy zewnętrzne.
  • Zbieranie i uaktualnianie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
  • Kontrolowanie ważności posiadanych aktualne zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
  • Nadzór nad pracami firm zewnętrznych realizujących roboty elektryczne, montaż lub wymianę urządzeń elektrycznych.
  • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy (grafików) dla konserwatorów elektryków.
  • Nadzór nad realizacją i rozliczanie umów z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie robót elektrycznych, montażu lub wymiany urządzeń elektrycznych.

  WYMAGANIA:
  • Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.
  • Świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru – uprawnienia SEP Grupa 1, pkt. 2, 3, 4, 7, 10.
  • Znajomość MS Office (Word, Excel).
  • Znajomość przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności.
  • Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy.

  Wymagania pożądane:

  • Wiedza i doświadczenia w zakresie technicznej obsługi budynków oraz znajomości prawa budowlanego.
  • Wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym.
  • Staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku.

  OFERUJEMY:
  • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
  • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień.


  https://www.praca.pl/inspektor-ds-energetycznych_3639870.html
  powrót
  Dodane: 15.09.2020