info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 6340

  Inspektor / Specjalista ds. energetycznych

  Pracodawca: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego
  Miejsce pracy: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58, Wrocław, Dolnośląskie

  Opis stanowiska

  Do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:  • Prowadzenie eksploatacji i utrzymanie ruchu instalacji oraz urządzeń energetycznych (sieci zewnętrzne cieplne, wodne i kanalizacyjne, węzły cieplne, instalacje i urządzenia c.o., parowe, wod.-kan., c.w.u., systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregaty wody lodowej, instalacje i urządzenia gazów medycznych, stacje uzdatniania wody, pompy, kompresory, kotłownia olejowa itp.)

  • Nadzór nad usuwaniem awarii oraz dokonywaniem wszelkich możliwych do wykonania napraw urządzeń i instalacji energetycznych, Nadzór nad prowadzeniem stałej kontroli pracy i bieżącej konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymiany zużytych filtrów powietrza, usuwanie stwierdzonych awarii i uszkodzeń

  • Nadzór i kontrola nad serwisowaniem i konserwacją w/w instalacji i urządzeń, rozliczanie pracy firm serwisowych oraz pracowników technicznych

  • Dokonywanie ze stosownym wyprzedzeniem zamówień gazów medycznych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dostaw i zużycia gazów medycznych (tlen, azot ciekły, dwutlenek węgla itp.)

  • Nadzór nad prowadzeniem prawidłowego magazynowania i zabezpieczania butli, oznakowania butli pełnych i pustych, właściwego zabezpieczania butli przed upadkiem i uszkodzeniem

  • Monitorowanie w systemie działania podłączonych układów sterowniczych i technicznych alarmowych oraz reagowanie na powstające nieprawidłowości i zagrożenia

  Wymagania

  • Średnie lub wyższe techniczne o kierunku energetycznym

  • Minimum pięcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

  • Doświadczenie w obsłudze sieci i urządzeń energetycznych oraz związanej z nimi automatyki

  • Znajomość przepisów branżowych

  • Posiadanie uprawnień

  • Dozorowych w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

  • Uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW

  • Uprawnień dozorowych w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych

  • Uprawnień dozorowych w zakresie pracy urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

  • Wskazane uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem

  • Bardzo dobra obsługa komputera z oprogramowaniem MS OFFICE

  Oferujemy

  • Interesującą i pełną wyzwań pracę

  • Stabilne warunki zatrudnienia

  • Szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń

  • Dofinansowanie pakietu sportowego


  Wymagane dokumenty od kandydata: kopie świadectw kwalifikacyjnych z podaną datą ważności


  FORMA KONTAKTU:
  Forma kontaktu
  https://www.praca.pl/inspektor-specjalista-ds-energetycznych_4794678.html

  https://www.praca.pl/inspektor-specjalista-ds-energetycznych_4794678.html
  powrót
  Dodane: 09.06.2021