info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 2216

  Starszy Specjalista ds. potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych w Wydziale Nadzoru Standaryzacji

  Pracodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  Miejsce pracy: Radom, Mazowieckie

  OPIS STANOWISKA:

  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:  • udział w:

   • uzgodnieniach dokumentacji przed inwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych w obrębie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,

   • próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia spełnienia wymagań standardów technicznych,

   • odbiorach inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, w szczególności w sprawdzeniach technicznych w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,

   • opracowywaniu i aktualizacji standardów, specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,  • opiniowanie opracowywanej w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dokumentacji i rozwiązań technicznych w obrębie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,

  • nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w procesach realizowanych przez zamiejscowe komórki organizacyjne w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,

  • śledzenie analiz awaryjności obiektów i ich części składowych w zakresie potrzeb własnych na terenie odpowiedzialności przypisanej do danej zamiejscowej komórki organizacyjnej,

  • wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wydarzeń sieciowych, stanu technicznego urządzeń, stanów awaryjnych lub zakłóceniowych w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,

  • opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z przyłączaniem do sieci przesyłowej infrastruktury podmiotów zewnętrznych tj. odbiorców, wytwórców i spółek dystrybucyjnych w zakresie odpowiedzialności wydziału,

  • implementacja efektów prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych w standardach technicznych w zakresie odpowiedzialności wydziału.

  Wymagania:  • wykształcenie wyższe techniczne - elektroenergetyka lub kierunek pokrewny,

  • co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub na stanowisku eksploatacji aparatury pierwotnej lub potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych 110 kV lub powyżej,

  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2 – Pre-Intermediate, 

  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz do prowadzenia samochodu służbowego,

  • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność.


  Dodatkowym atutem będzie:  • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru gr. 1 i 2, bez ograniczenia napięcia.


  FORMA KONTAKTU:
  https://www.praca.pl/starszy-specjalista-ds-potrzeb-wlasnych-stacji-elektroenergetycznych-w-wydziale-nadzoru-standaryzacji_3376894.html

  https://www.praca.pl/starszy-specjalista-ds-potrzeb-wlasnych-stacji-elektroenergetycznych-w-wydziale-nadzoru-standaryzacji_3376894.html
  powrót
  Dodane: 01.07.2020