info@pracawenergetyce.pl
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W SERWISIE INTERNETOWYM

 

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.pracawenergetyce.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe i dlaczego je zbieramy, komu możemy je udostępnić, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów mogą Państwo dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem, który decyduję w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane jest: Łukasz Zalibowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ ZALIBOWSKI FRESH RECRUITER, ul. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, nr NIP 9482226924, Nr REGON 120540692 (dalej jako „Administrator”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.

 

DANE OSOBOWE

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
1) w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta w Serwisie Internetowym tj. przeglądania stron www Serwisu Internetowego, wyszukiwarka treści czy usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
2) wykonania umowy świadczenia usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia konta w Serwisie Internetowym tj. dodania i prezentowania ogłoszenia o pracę, założenia profilu, dodania reklamy.
3) w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
4) w celu przekazania oferty, newslettera - jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli nie chcesz ich nie otrzymywać możesz zgłosić sprzeciw - kontaktując się z nami w sposób, który wskazaliśmy poniżej.
5) w celu wystawienia rachunku lub faktury i dokonania rozliczeń finansowych.
6) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie Internetowym (założeniu konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
7) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie.

 

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1) imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON;
2) e - mail, numer kontaktowy, adres korespondencyjny;
3) dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
4) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem email: info@pracawenergetyce.pl

 

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

W zależności od celów, dla jakich zbieramy Państwa Dane Osobowe, możemy ujawnić je również poniższym kategoriom odbiorców, którzy następnie, jedynie w ramach wskazanych celów będą przetwarzać Państwa Dane Osobowe:
1) w ramach naszej organizacji: naszym upoważnionym pracownikom;
2) usługodawcy: firmy, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Usługodawcy, w celu świadczenia takich usług (np. zewnętrzni dostawcy usług związanych z IT, księgowość celem prowadzenia rozliczeń).

W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Usługodawca jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku newslettera, w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na jego przesyłanie oraz zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zgłosić, klikając w link podany w każdym newsletterze bądź poprzez e-mail na adres info@pracawenergetyce.pl lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

Państwa żądanie ograniczenia

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia Przetwarzania swoich Danych Osobowych (np. w razie zakwestionowania prawidłowości Państwa Danych Osobowych, gdy Państwa Dane Osobowe nie są potrzebne do celów przetwarzania).

 

Państwa zastrzeżenia

Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania określone w przepisach, lub gdy przetwarzanie niezbędne jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub udostępnianiu Państwa Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.

 

Państwa prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofać swoją zgodę na dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych, którą nam Państwo udzieliliście.

 

Prawo do zapomnienia

Ponadto mogą Państwo żądać od nas usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych (z wyjątkiem niektórych przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo).

 

Prawo do skargi

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu ochrony danych ("Prezes Urzędu Ochrony Danych"). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych uprawnień mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez nasz mail info@pracawenergetyce.pl

 

Informacja o dobrowolności:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).