info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 2366

  Specjalista w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych

  Pracodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  Miejsce pracy: Katowice, Śląskie

  OPIS STANOWISKA:

  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:  • wykonywanie czynności eksploatacyjnych w zakresie: Systemów Zdalnego Sterowania i Nadzoru (SSiN); przetworników pomiarowych, automatyk systemowych (ARST/ARNE, AO); komputerów technologicznych,

  • bieżące usuwanie usterek/awarii urządzeń i systemów w ramach nadzorowanego obszaru urządzeń,

  • prowadzenie aktualizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów elektroenergetycznych w zakresie eksploatowanych urządzeń,

  • zgłaszanie propozycji wyłączeń dla realizacji prac eksploatacyjnych i remontowych,

  • współpraca przy sporządzaniu rocznego planu eksploatacji, w tym przy przygotowywaniu i wprowadzaniu do Systemu Asset Management (AM) prac eksploatacyjnych,

  • przygotowywanie wymagań technicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych i uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,

  • opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie eksploatowanych urządzeń,

  • udział w pracach odbiorowych w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych,

  • udział w realizacji programów uruchamiania i testów aparatury i urządzeń w ramach realizacji zadań eksploatacyjnych i remontowych,

  • udział w próbach i testach fabrycznych urządzeń instalowanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych,

  • prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez osoby trzecie.

  Wymagania:  • wykształcenie wyższe techniczne (elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewne),

  • preferowane 3 lata pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,

  • prawo jazdy kat B., 

  • uprawnienia kwalifikacyjne URE na stanowisku eksploatacji bez ograniczenia napięcia,

  • skuteczność w działaniu, dokładność, zaangażowanie, odporność na stres,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia.


  FORMA KONTAKTU:
  https://www.praca.pl/specjalista-w-wydziale-eksploatacji-obwodow-wtornych_3420238.html

  https://www.praca.pl/specjalista-w-wydziale-eksploatacji-obwodow-wtornych_3420238.html
  powrót
  Dodane: 29.06.2020