info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 4755

  inspektor weterynaryjny

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Chodzież, Wielkopolskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt W ZESPOLE DS. ZDROWIA i OCHRONY ZWIERZĄT


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • będzie prowadzić sprawy z zakresu ochrony zwierząt w szczególności kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie dobrostanu
  • będzie przeprowadzać kontrole z zakresu bioasekuracji gospodarstw ( ASF i HPAI)
  • będzie przeprowadzać kontrole gospodarstw rybackich - kontrole sektora akwakultury
  • będzie przeprowadzać kontrole punktów wykorzystujących materiał biologiczny – punkty dystrybucji nasienia
  • będzie przeprowadzać kontrole punktów kopulacyjnych
  • będzie przeprowadzać kontrole podmiotów zajmujących się obrotem i pośrednictwem w obrocie zwierzętami
  • będzie przeprowadzać kontrole podmiotów zajmujących się zarobkowym przewozem zwierząt
  • będzie przyjmować zgłoszenia i rejestrować gospodarstwa pasieczne
  • będzie przygotowywać projekty decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
  • będzie sporządzć harmonogramy dotyczące monitoringu choroby Aujeszkyego
  • zajmować się obsługą weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji
  • będzie prowadzić sprawy związane z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz ich realizacja
  • będzie współpracwoać z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • będzie nakładać i stosować sankcje karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy
  • będzie prowadzić obowiązującą dokumentację, sprawozdawczość i niezbędną ewidencję prowadzonych spraw


  Warunki pracy

  Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie. Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze - brak windy.  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  www.piw-chodziez.pl  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe weterynaryjne

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
  • Posiadanie prawa jazdy
  • Umiejętność biegłej obsługi komputera
  • Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • kopia dyplomu lekarza weterynarii
   • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-15
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   ul. Paderewskiego 2
   64-800 Chodzież
   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/inspektor-weterynaryjny/chodziez/17185339
  powrót
  Dodane: 02.03.2021