info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły pracodawcy

 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

  Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

  Branża: Gazownictwo
  Adres: Krucza 6/14 / 00-537 Warszawa / Mazowieckie
  WWW: www.msgaz.pl

   Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. pełni funkcję operatora gazowego systemu dystrybucyjnego. W ramach prowadzonej działalności świadczy podmiotom zajmującym się sprzedażą gazu ziemnego usługę dystrybucji (transportu) paliw gazowych oraz rozbudowuje sieć wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.

  Misja Mazowieckiej Spółki Gazownictwa:

  Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów. Zgodnie z misją istotą świadczonych przez MSG usług jest umożliwianie odbiorcom korzystania z paliwa gazowego poprzez m.in.:
  •    dystrybucję paliwa gazowego (świadczenie usługi dystrybucyjnej) sieciami gazociągów,
  •    rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej,
  •    przyłączanie odbiorców,
  •    organizację alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego.

  W chwili obecnej Spółka prowadzi swoją działalność poprzez sześć oddziałów terenowych - Zakłady Gazownicze: Białystok, Ciechanów,  Łódź, Mińsk Mazowiecki, Radom, Warszawa, których działalność koordynuje i nadzoruje Oddział Zarząd Przedsiębiorstwa w Warszawie. Wsparcie wszystkich  jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie usług teleinformatycznych prowadzi  Oddział IT w Warszawie.

  powrót
  PREMIUM
  PROFIL NR: 10
  Dodane: 06.08.2021